System monitorowania pożarów


W związku z uregulowaniami prawnymi AJG podpisało stosowną umowę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, która daje wyłączność na budowę i eksploatację systemów transmisji alarmów pożarowych tzw. monitoring pożarowy. W ten sposób AJG stwarza Państwu możliwość podłączenia swoich obiektów wyposażonych w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do automatycznej sieci monitoringu pożarowego, dzięki któremu sygnały o pożarze są przesyłane poprzez terminal do Państwowej Straży Pożarnej. W trosce o Państwa bezpieczeństwo pracujemy na najwyższej jakości sprzęcie, posiadającym wymagane certyfikaty i spełniającym wszystkie niezbędne wymagania.