fizyczna ochrona mienia


Ochronę fizyczną prowadzi się w systemie całodobowym lub innym, w zależności od wymagań Kontrahenta. Pracownicy zabezpieczają mienie przed kradzieżą i przeciwdziałają wszelkim działaniom o charakterze przestępczym. Wykonywane przez nich zadania cechuje wysoki poziom, tak profesjonalny, jak i etyczny. Wieloletnie doświadczenie, wypracowany system działania oraz kryteria doboru kadry, pozwalają na wyselekcjonowanie zespołów ludzkich, dysponujących bogatą wiedzą zawodową, która gwarantuje wysoką jakość usług, jak i profesjonalne ich wykonanie. Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani i wyposażeni są w środki łączności, pracujące na przyznanym wyłącznie do dyspozycji AJG paśmie częstotliwości, co umożliwia całodobowy kontakt z centrum dowodzenia. Nad pracownikami ochrony pełniącymi służbę na obiektach, dzięki wykorzystaniu przez AJG najnowocześniejszego systemu kontroli czasu i miejsca pracy oraz monitorowania obchodów Active Guard, sprawowany jest stały nadzór w czasie rzeczywistym. System Active Guard wykorzystywany przez AJG jest uniwersalnym rejestratorem pełniącym jednocześnie trzy funkcje: Kontrolne, alarmowe, informacyjne.